KOSTEN

Aanschaf konijn(en)

Aangezien het hier om een konijnenopvang gaat en niet om konijnenhandel, vragen wij geen vast aankoopbedrag maar een minimale bijdrage in de onkosten.

Helaas hebben wij af en toe de kosten moeten aanpassen in verband met een toename van medische kosten voor o.a. sterilisatie/castratie en entingen.

 

Vanwege gestegen kosten  moeten wij ook de tarieven verhogen met 5 euro per konijn.

De nieuwe tarieven gaan 1augustus in.

Maar staan hieronder al. 

tot tijd moet u er even 5 euro per dier aftrekken. 
Voedster
:
een minimale bijdrage van € 40,00 inclusief enting.

Gecastreerde (gesteriliseerde) voedster: een minimale bijdrage van € 85,00 inclusief enting.
Ram: een minimale bijdrage van € 65,00 inclusief enting, alle rammen die de opvang verlaten zijn gecastreerd.

Koppel gecastreerde ram en gecastreerde voedster: een minimale bijdrage van € 150,00.
Koppel gecastreerde ram met ongecastreerde voedster: een minimale bijdrage van € 110,00.

Let op!

Sinds kort beschikken we over een pinautomaat maar daar komt wel 1,60 aan administratie kosten bij!

U kunt het ook van te voren overmaken dat bedrag moet dan wel een dag van te voren binnen zijn !

Ook kunt u het bedrag contant afrekenen. 

We hebben geen tot weinig wisselgeld dus graag GEPAST betalen.

Bijdragen

Uiteraard juichen wij het van harte toe als u een hogere bijdrage wilt doneren zodat mede dankzij u de opvang kan blijven voortbestaan.

Onze opvang draait geheel op vrijwillige basis en wordt niet gesubsidieerd.
Dat houdt in dat alle kosten, waaronder voeding, verzorging, onderhoud en medische kosten die gemaakt worden, door onszelf gedragen moeten worden.
U zult begrijpen dat daarom donaties van harte welkom zijn en die zullen ook strikt voor de opvang gebruikt worden.

Donaties graag contant in de opvang of per bank
NL71ABNA0588704601
t.n.v. A. Pol
o.v.v. 
Konijnenopvang Huizepluis
Donatie

Afstand doen van konijn(en)

Mocht u om een of andere reden niet meer voor uw konijn(en) kunnen zorgen, dan bestaat de mogelijkheid deze naar ons te brengen.
Uiteraard na afspraak per e-mail.
U doet dan officieel afstand van uw konijn(en) en tekent daarvoor een afstandscontract. 
Verder betaalt u € 35,- per konijn als tegemoetkoming in onze onkosten. Contant te voldoen bij afstand in de opvang.
Wij ontvangen ook graag voer, hooi, stro en bodembedekker wanneer u dat nog over heeft.